EAGALA – Equine Assisted Growth and Learning

Eagala er for dig som søger personlig udvikling, teambuilding, terapi, ledertræning eller blot en horisontudvidende oplevelse, som gør dig klogere på dig selv og samspillet med dine omgivelser.

Udvikling i samspil med heste gennem Eagala modellen og den systemisk narrative tilgang.

Selvudvikling i samspil med hest kan hjælpe dig med at få fat i dine styrker på en anderledes og dybt forandrende måde.

 

 

 

 

Heste assisteret vækst og læring er en kraftfuld metode, der gennem en helt unik vinkel, giver dig mulighed for at finde ind til essensen af det valgte fokus. Det fører til dybe erkendelser, varige løsninger, bedre kommunikation og sundere relationer.

Heste er af natur sociale og intuitive væsener. De har en særlig evne til at opfange og reagere på selv de mindste kropssignaler eller stemningsskift. Det bruger vi i EAGALA metoden til at udforske bevidste og ubevidste samspilsmønstre på en klar og nænsom måde.

Ud fra en tilrettelagt proces arbejder mennesker sammen med hestene. Det skaber kontakt og nærvær, og fungerer som ramme for arbejde med de temaer du ønsker. På den måde findes nye mål, løsninger og ressourcer som du kan bruge i dit liv. I processen opnås indsigt, som gør dig klogere på dit eget liv og livshistorie, og giver nye vinkler på din nuværende situation.

EAGALA metoden kan anvendes til vidt forskellige behov. Processen tilrettelægges alt efter om der ønskes problemløsning, selvudvikling, teambuilding, ledertræning eller en sjov og lærerig oplevelse. Fælles for alle er, at man lærer sig selv bedre at kende, og får mulighed for at finde og bruge sine ressourcer på nye og meningsfulde måder.

I EAGALA arbejder vi med alt fra terapi, som f.eks. par og familietemaer, anorexi, overvægt, selvværd, afhængighed, depression, traumer eller angst, til kurser og virksomheds – og arbejdsrelaterede temaer som samarbejde, professionstræning, procesfacilitering eller moderne ledelse.

 

pigemedhest

Heste assisteret læring er for alle.

Intet problem er for stort eller for lille, og ingen er uegnede.

  • Specielt velegnet til børn, der kan have svært ved at finde sig til rette med almindelig samtalebehandling. De har let ved at indgå i aktiviteterne, og får ofte stort udbytte af det.

 

  • Velegnet til par – og familieterapi. Arenaen er som et praksislaboratorium hvor I sammen kan arbejde med problemerne og finde frem til jeres egne ressourcer og løsninger.

Selve arbejdet foregår i/udenfor et aflukke (ridebane eller hestefold), hvor mennesker og heste arbejder sammen. Til stede på banen er et team bestående af en terapeut og en hestespecialist, begge certificerede EAGALA- udøvere, samt 1-5 heste.

Hesteassisteret læring i praksis:

Enkeltsession (par, familie eller enkeltperson) varer ca. 1 time, og kan vælges som selvstændigt forløb eller som supplement til almindelig samtaleterapi.

Gruppeforløb efter behov omkring bestemte problemtyper som f.eks. adfærdsproblemer , traume eller sorg.

Kurser/temadage som f.eks. firmadag, lederkursus, teambuilding, eller lignende. Disse tilrettelægges efter ønsker/behov og med høj faglig relevans.

Hesteassisteret læring kan med fordel bruges som supplement til anden læring, f.eks. som en del af kursus eller temadage.

I EAGALA er vi over 3.500 mennesker i 41 lande som til sammen har mange års erfaringer med hestenes evne til at engagere mennesker følelsesmæssigt og sætte skub i ny forståelse og forandring. Det bliver understøttet af en voksende mængde empiriske undersøgelser i bl.a. USA, Holland og Israel, og nu på vej herhjemme.

“Heste er ærlige og direkte, rummelige og komplet fordomsfri. Deres helt særlige evne til at være tilstede i nuet, skaber en mulighed for at være med, og lære om sig selv og sine forhold til omverden – som mindfullness, coaching og terapi på samme tid…”

Kontakt er grundprincippet i arbejdet…

Heste er meget stærke i at aflæse stemninger, følelser, forventninger og kropssprog, og de opmuntrer os til at være i kontakt med det der er. – De insisterer på, at du er ærlig omkring dine følelser. – De hjælper dig med at komme i kontakt, -og videre i livet. – De viser dig essensen i dine handlingsmønstre så du kan gøre noget nyt. – Hestene hjælper dig altid til at finde de svar der er rigtige for dig.

Arbejdet sammen med hestene foregår ude i naturen, i smukke rammer med højt til himlen. Hestene går fri i et indelukke, og øvelser og fokus for sessionen tilpasses efter ønsker og overskud. Der er ingen ridning, kun arbejde fra jorden, og respekt og sikkerhed er i højsædet.

Du/I kommer til at løse forskellige opgaver med hestene, i det tempo og med de rammer I hver især føler jer trygge ved. Øvelserne tilrettelægges sådan, at de ting der opleves på banen let kan omsættes til det “virkelige liv”.  Ind imellem øvelser reflekterer vi sammen over oplevelserne.

– Metoden er mild og meget effektiv. Den kan vise dig nye vinkler på dine mønstre, og måske bringe dig i kontakt med følelser og erindringer du har gemt af vejen. Hestene kan hjælpe dig til at forstå dine valg indtil nu, vise dig de ressourcer du besidder og anvise de handlinger der er nødvendige for at løse problemet.

Vores arbejdsmodel er primært samspillet mellem EAGALA og systemisk narrativ terapi.

Den fælles kerne i EAGALA modellen og den Systemisk Narrative terapi, ligger i at der arbejdes med de udfordringer, forstyrrelser og traumer, som det enkelte menneske har, gennem et levende storyboard, metaforiske billeder og eksternalisering.

Når udfordringer og problemer eksternaliseres, ændres de og bliver mindre smerteulde og anderledes synlige for den enkelte. Deri opstår der mulige forandrings processer og muligheder for at handle i overensstemmelse med ens håb, ønsker og værdisæt – og drømme kan tilbageerobres.

EAGALA Modellen – Equine Assisted Growth and Learning Association.

Terapien foregår i samværet med frie og løse heste i en indendørs eller udendørs arena. Metoden bygger på 4 grundlæggende principper og er grundlagt i USA i 1999.

  1. Der er altid et team bestående af mindst 2 certificerede i metoden. En hestekyndig som tager hånd om sikkerheden, hestenes adfærd og interaktioner. Den anden har fokus på menneskene og har en terapeutisk baggrund.
  2. Der arbejdes altid kun fra jorden. (Ingen ridning eller andet traditionelt horsemanship).
  3. Der arbejdes altid løsningsorienteret i et fordomsfrit og anerkendende rum.
  4. Fagpersonerne arbejder ud fra deres fags etiske grundprincipper.

EAGALA modellen består i at skabe et interaktivt rum, hvori samspillet mellem individet og hestene bliver fundamentet for den enkeltes selvindsigt og læring.

EAGALA modellen bygger på gestaltpsykologiske principper, hvor kropssproget er grundlaget for udforskning af indre psykologiske problemstillinger. Dertil er det en oplevelsesorienteret og løsningsorienteret metode, som har fokus på de metaforer, der opstår i samspillet med hestene. Metaforerne bliver eksempler på situationer, udfordringer, problemer eller relationer, som det enkelte individ oplever. Hestene bliver en metafor for eks. udfordringer med egen adfærd, påvirkningerne fra andre mennesker, egne handlemønstre og strategier. Igennem hestene arbejdes der med mulige løsning på egne udfordringer.

Mennesker der er udfordret følelsesmæssigt, har ofte meget svært ved at beskrive, hvordan de har det, og hvad der sker, når de kommer i en følelsesmæssig ubalance. Sproget har sine begrænsninger, og det er gennem kroppen, vi først kan registrerer hvilke sansninger/mærkninger og følelser der fremkommer. De dynamikker, som ofte sker i ens relationer, bliver vakt i sammenspillet med hestene, og det bliver tydeligere for en selv, hvad der er på spil i relationerne.

Personen kan gennem samspillet med hestene blive anderledes opmærkesomme og bevidste om eget kropssprog og mentaliserings processer, samt hvad de selv signaliserer. I tråd med dette kan hestene også assistere personen i at blive mere tydelige i egen fremtoning og kommunikation, idet hestene synligt reagerer på diskrepans i personens indre og ydre signaler.

Systemisk Narrativ terapi
Narrativ terapi handler om at få udfoldet menneskers historier, deres problemer og de effekter problemet har på et menneskes liv. Eksternalisering af problemet, problemet er problemet, ikke mennesket.

På baggrund af de metaforer der afdækkes i Eagala sessionerne har den Systemiske Narrativ terapi en særdeles effektiv metode til at få sproglig adgang til de historier personen og andre omkring dem fortæller om personen selv.

Narrativ terapi, kendetegnes ved at der sættes fokus på at sproget og den historie vi beskriver om andre og om os selv, oftest fejlagtigt bliver tolket som sandheden.

Antagelse i Narrativ terapi er, at man har, for få, for tynde og dominerende problematiske konklusioner om sin identitet og om hvem man er som menneske.

En afdækning af et menneskes værdier er afgørende for at søge at skabe en anden og mere positiv identitetskonklusion.

I Narrativ terapi søger man at tykne de fortællinger, som ikke altid står tydeligt frem, men som kan fortælle en helt anden positiv fortælling om personen. Dette gør at personen får andre valgmuligheder om fortællingerne om sig selv, frem for den tidligere dominerende fortælling, og personen får herved erhvervet sig nye identitets konklusioner og handlemuligheder.

Den systemiske tilgang fokuserer på forståelsen af individet i relation til sig selv og i relation til omgivelserne (forstået som større eller mindre grupper af mennesker med mere eller mindre tæt tilknytning til hinanden). Individer og samfundsgrupper af alle typer betragtes som systemer, der påvirker hinanden og påvirkes af hinanden. Systemisk tænkning handler på den måde om at forstå de relationer, der er dels mellem mennesker, dels mellem systemerne.

Udgangspunktet tages i, at personen er en del af et større system (familiære, nære netværk, ydre netværk) som påvirker dette system, lige som personen også bliver påvirket af det større system (familien og netværk) i en positiv eller negativ retning. Netværket kan påvirke personen til at være den problembærende.